smaller font reset font larger font

UNIMAX jest kotłem uniwersalnym na paliwo stałe (głównie miał węgla kamiennego). Piec jest standardowo wyposażony w regulator temperatury, a także w wentylator nadmuchowy. Prawidłowa praca kotła jest nadzorowana przez sterownik mikroprocesorowy.